תנופה לשיוויון מגדרי בטבעון

כששואלים אותי אם רשימת תנופה לטבעון היא ריצ'רץ', אני עונה שאני לא חושב ריצ'רץ'. אני חושב נשים שרוצות להשפיע ובעלות יכולות מוכחות. אני חושב מיומנויות נדרשות ומאמין בכל מאודי בכח הנשי. לכל אורך חיי לשמחתי הייתי מוקף נשים חזקות שהיוו מודל משפיע בכל תחום.

תנופה לטבעון בראשות עידו גרינבלום

2018 - 2023
5 שנים של תנופה לשוויון המגדרי

שוויון מגדרי הוא חלק מהזהות שלנו ברשימת תנופה לטבעון. זה התחיל לפני חמש שנים. כבר אז, כמו היום, היה מספר שווה של נשים וגברים ברשימה. 
זה המשיך באופן טבעי בעשייה כראש מועצת קריית טבעון בחמש השנים האחרונות, יחד עם השותפות והשותפים שלי.
מליאת המועצה מורכבת כיום מ 50% נשים, במשרות ההנהלה הבכירה במועצה יש רוב נשי של 70%. ברשת המתנסים מכהנת שותפתי, קוקה רונן, כיו"ר הדירקטוריון, שגם בו חברות 50% נשים. לא חושב שתמצאו הרבה ישובים עם רוב נשי כזה!

שוויו מגדרי קריית טבעון 5050
תנופה לטבעון בראשות עידו גרינבלום

2024 - 2028
ממשיכות בתנופה!

נמשיך בעשייה שוויונית כחלק בלתי נפרד מה- DNA והזהות שלנו גם בקדנציה הבאה;

ישוב שווה הוא ישוב בו הדוגמא האישית היא שם המשחק, החינוך לשוויון מגדרי בראש סדר העדיפויות , נוכח בשיח כל הזמן מול כל השותפות והשותפים שלנו ובו מתן הזדמנות שווה.

נשים ימשיכו להוביל כחברות מליאה, יהיה רוב נשי לנושאות משרות ניהול בכירות במועצה

נמשיך להשתמש בשפה שוויונית במכרזי ומסמכי המועצה וגופים נוספים בישוב.

אנו מתחייבים ומתחייבות להמשיך ולקדם חינוך לשוויון מגדרי בגנים ובבתי הספר. אנו מתחייבים ומתחייבות להתוות דרך לשיפור התכנים השוויוניים בבתי הספר ולהמשיך לעשות מאמץ לתת ייצוג ראוי לגברים ולנשים בכל העשייה שלנו.
תנופה לטבעון עידו גרינבלום
Scroll to Top