תנופה לביטחון האישי והערכות בחירום

נושא הבטחון האישי והמוכנות לחירום הם נושאים שהיו בליבת העשייה שלנו ב-5 השנים האחרונות, ולאחר ה-7 באוקטובר רק התחדד הצורך לשים את הנושאים הללו בראש סדרי העדיפויות.
לצד ניהול מצב החירום, אנו מחויבים לעלות קומה לתוכנית אסטרטגית משמעותית, תוכנית שתתן תנופה משמעותית לביטחון האישי בטבעון.
האתגרים המתסכלים ביותר העומדים לפתחה של רשות, הם אלו שבהם קיימת ציפייה של התושב.ת לתוצאה, אך בפועל לא קיימים כלים אפקטיביים מספיק בידיים של הרשות וקיימת תלות מוחלטת בגורמים אחרים מבחוץ.
בטחון ביישוב הוא הדוגמא המובהקת ביותר לסוגייה כזו. למועצות מקומיות אין כוחות שיטור שאנחנו מפעילים (יש פקחים עם סמכויות מוגבלות) אין סמכויות מעצר או עיכוב ומתקיימת תלות מוחלטת במשטרה ובמערכת המשפט.

ה-7 באוקטובר חידד את העובדה הברורה – על הרשויות המקומיות לעלות מדרגה בלקיחת האחריות שלהן על נושא הבטחון האישי, ואת זה בדיוק אנחנו מתכננים לעשות.
אנחנו יכולים להגיד בלב שלם שרמת המוכנות של היישוב לחירום היא גבוהה ביותר, ושאנחנו על סף של עליית מדרגה משמעותית בהיבטי הבטחון האישי.

תנופה לטבעון בראשות עידו גרינבלום

2018 - 2023
5 שנים של תנופה לביטחון האישי והערכות לחירום

ניהול המלחמה ברמה היישובית –  מאז 7.10.23 חמ"ל המועצה פעל ופועל 24 שעות ביממה, מאויש ומצויד במצלמות הפרוסות בישוב ובאמצעותו אנו מנהלים את הבטחון ביישוב. המשימות המבצעיות שלנו הן הגברת הבטחון ביישוב והעצמת תחושת הבטחון, לייצר נוכחות ובולטות בקרית טבעון. נציין כי בשיא האירוע פעלו בטבעון 2 כיתות כוננות, יחידת הג'יפאים, המשמר אזרחי ומשמרי השכונות. כולם מתנדבים ומתנדבות.

תקנים – לאחר שפעלנו באינטנסיביות מול משטרת ישראל והשר לבטחון פנים, אוישו 25 תקנים חדשים לגזרת איבטין והסביבה ואושרה נקודת משטרה חדשה שמעבה את כל האזור.

העברנו חוק עזר היטל שמירה – אשר באמצעותו נפעיל ונבנה מערך שמירה ובטחון יישובי.

רישתנו את היישוב במצלמות וחיזקנו את מרכיבי השליטה בצירי התנועה.

יצרנו מוקד רואה שמשתמש במצלמות ויודע להתריע ולהפעיל כוחות בזמן אמת.

הוספנו סיירים וסיורי בטחון ואכיפה בסופי השבוע, בלילות, וסביב השעון.

אור=בטחון . החלפנו את כל התאורה בישוב לתאורת לד והארנו איזורים חשוכים.

חיזקנו את המתנדבים/ות –הקמנו משמר אזרחי, מעל 100 מתנדבים ומתנדבות עברו הכשרה מקצועית מטעם המשטרה ויוצבו כמשמר יישובי ומשמרי שכונות.

מרכז הפעלה לחירום – גייסנו מיליון ₪ להקמת מרכז הפעלה משודרג להפעלת היישוב בחירום שיתחיל את בנייתו השנה.

מקלטים – וידאנו כשירות ותקינות מקלטים, וזכינו באות הצטיינות ארצי של פיקוד העורף על רמת המקלטים שלנו.
טיפלנו בכל המקלטים בבתים המשותפים ביישוב בהשקעה משמעותית ובשותפות עם משרדי ממשלה.

פעלנו בשיתוף פעולה מלא עם כלל גורמי החירום והבטחון במרחב– כב"א, מד"א , פיקוד העורף, משטרת ישראל וקיימנו תרגולות רבות למצבי סיכון משתנים.

תנופה לטבעון בראשות עידו גרינבלום

2024 - 2028
ממשיכים בתנופה לביטחון האישי והערכות לחירום בטבעון!

תוכנית אסטרטגית מתכללת  אנו מקימים בימים אלה תוכנית אסטרטגית מסודרת שתתן מענה משמעותי לביטחון האישי בטבעון. 

הוצאה לפועל של תכנית הבטחון היישובית – גביית היטל שמירה והפעלה של ניידות יישוביות שיסתובבו ביישוב 24/7 בנוכחות מלאה, כולל מספרי טלפון של הניידות שיהיו לכל תושב בבית ונגישות וזמינות מלאה.

נפעיל מוקד רואה ומאויש 24/7 – מוקד שיידע לתת מענה לתושבים/ות גם בלילה וגם במקרים של חירום ובטחון.

שיתוף הפעולה עם המשטרה נמשיך לחזק באופן אקטיבי את שיתוף הפעולה עם תחנת המשטרה בזבולון, ונשקיע מאמצים בתגבור תקני של המשטרה בקריית טבעון והסביבה. יש לייצר נוכחות קבועה ואקטיבית של גורמי שיטור בקריה , בצורה שתייצר נוכחות הרתעתית בשטח , תיתן מענה לצרכי התושבים ותאפשר להגדיל את מערך הבטחון היישובי.

ועדת בטחון, מוגנות ומוכנות לחירום יש כיום במועצה וועדה פעילה בנושא. אנחנו נייצר מערך שיכלול גם את נציגות המשטרה, מד"א, מכבי האש, גורמי התנדבות אזרחיים, נציגות ארגוני ההורים, נציגות אזרחים וותיקים, ועוד. וועדה עם סמכות ועם יכולת לקבל החלטות משמעותיות ולקדם תהליכי עומק בנושאי הבטחון והבטיחות.

חיזוק מערך המתנדבים קרית טבעון היא יישוב שמצטיין בכמות המתנדבים האדירה הקיימת בו. נפעל על מנת לחזק את מערכי המתנדבים בנושאי החירום והביטחון. נמצה למקסימום את הידע הרב הקיים ביישוב, הגורמים המנוסים, והרצון לקדם תהליכי עומק . נייצר שת"פ עם גורמי ההתנדבות ופרויקטים המעודדים התנדבות למערכי הבטחון והחירום. 

מוכנות לחירום נייצר ונתרגל את המודלים היישוביים והשיתוף בין הגורמים השונים במגוון מקרי חירום: שריפה, מלחמה ופינוי, תאונה החוסמת ציר ראשי, ועוד. רשויות וארגונים מסודרים נמדדים ביכולת שלהם לתפקד ולפעול בעתות חירום ומשבר, אנחנו נתרגל ונבנה את דרך הפעולה הזאת.

מרכז ההפעלה – נשלים את בניית מרכז ההפעלה והמוכנות היישובית לחירום, ונבצע תרגולות חירום ובטחון בו. 

התייחסות פרטנית לרמת טבעון רמת טבעון היא שכונה במוקד מבחינת תחושת הבטחון , המוגנות האישית , הרעש ועוד. בעשרות הפגישות שהתקיימו עם תושבי רמת טבעון חזרה ועלתה תחושת החשש וההפרעה לקיום אורח החיים התקני. מהלכים עיקריים בשכונה :
1. חיזוק צירי האכיפה –אנחנו לא יכולים לקבל סיטואציה בה אורח החיים של תושבי היישוב נפגע באופן קבוע על ידי רעש, עבריינות ועוד. איפה שניתן לייצר הבנות ושותפות, נעשה זאת, אבל במקביל נפעל גם על מנת לחזק את צירי האכיפה – על ידי גורמי משטרה, מבצעי אכיפה, מערכי מתנדבים, ועוד.

2. חיזוק התקשורת עם היישובים הערביים השכנים –יש לא מעט סוגיות שאנחנו מאמינים שניתן לפתור על ידי חיזוק מערכת היחסים הרשמית והאזרחית עם הנהגת היישובים הערביים השכנים . נפעל על מנת לייצר שיח פתוח שיציף גם קשיים, אתגרים, והתמודדויות משותפות.

3. בחינת אמצעים נוספים להגנה על השכונה תוך התייעצות ושיתוף פעולה עם ועד השכונה. 

Scroll to Top