תנופה לקיימות

כתפיסה – נמשיך להוביל את נושא הקיימות בכל הכוח, מתוך הבנה שהוא קריטי לעתיד כדור הארץ ולעתידנו כאן בקרית טבעון. קריית טבעון רוצה ושואפת להיות יישוב מוביל ופורץ דרך בכל הנוגע ביחס לסביבה, נגר, שימור שטחים פתוחים, ועוד. חשוב לציין כי כל העשייה בתחום הזה היא עשייה משותפת. הצלחנו ליצור שיתוף פעולה עמוק מוצלח סביב נושאי הסביבה והקיימות – תודתי לכל שותפיי ושותפותי הרבים בנושא זה. 

תנופה לטבעון בראשות עידו גרינבלום

2018 - 2023
5 שנים של תנופה לקיימות בטבעון

הקמנו מרכזי מחזור חדשים ויפים ברכבת העמק, מעלה אבשלום, רבין, הבונים, השקדים ורמת טבעון.

מינינו מנהלת תחום קיימות חדשה – שעוסקת בפרויקטים קהילתיים בתחומי הקיימות והסביבה, באנרגיה, במחזור, ביזמות סביבתית.

קידמנו מהלך של קומפוסטרים יישוביים לתושבים.

חשבנו מחוץ לקופסה והצלחנו לחסןך 150,000 ש"ח בהוצאות מים להשקיה.

פתחנו עמדות מחזור פסולת אלקטרונית ביישוב.

הקמנו שבילי חיץ בוואדיות מסביב ליישוב למניעת שריפות.

קיימנו את אסיפת האזרחים הראשונה בישראל שעסקה בשאלה כיצד נוכל להפחית פסולת שהולכת להטמנה.

קידמנו מיזמים קהילתיים חשובים הנוגעים לקיימות, סביבה, שימוש חוזר, ביחד עם שותפינו מהרשת הקהילתית, קק"ל, רט"ג, רשות ניקוז קישון, ועוד.

צמצמנו ריסוסים באופן משמעותי בכל השטחים בקרית טבעון.
.
התנענו תכנית לתכנון פינוי חוות המיכלים מאלרואי בשיתוף רשות מקרקעי ישראל

הוצאנו לפועל פיילוטים שונים בתחומי הגזם והשאפה מתוך רצון לקדם צמצום הטמנה.

תנופה לטבעון בראשות עידו גרינבלום

2024 - 2028
ממשיכים בתנופה לקיימות בטבעון!

ניישם מסקנות אסיפת האזרחים בנושא הקיימות והפחתת הפסולת שהולכת להטמנה בקרית טבעון. 

נביא להחלטה את תכנית פינוי חוות המיכלים (עשור לביצוע).

נשלים פריסת הפחים הכתומים בקרית טבעון. 

נמשיך לייעל את השימוש בחשמל וחיסכון באנרגיה במוסדות הרשות.

נקדם יוזמות יד שנייה ויוזמות נוספות לצמצום הצריכה.

נפעל לצמצום הסקה בקמיני עץ

נמשיך להוביל ולקחת חלק במאבק נגד הקמת שדה תעופה בעמק.

נפעל להפחתת עומסי תנועה בטבעון דרך תגבור תחבורה ציבורית.

נוציא לפועל את התוכנית להקמת נתיבי אופניים סביב היישוב.

נפתח תוכנית חינוכית בתחום משבר האקלים וחינוך בר קיימא, בדגש על תהליך הסברתי תומך להכנסת פחי מחזור כתומים ליישוב.

Scroll to Top